Testovacie prúžky na ClO2 (0-500ppm)

 

Insta-Test ANALYTIC testovacie (indikačné) prúžky sú určené na meranie a určovanie množstva chlordioxidu (ClO2) v CDS (Chlorine Dioxide Solution).

Merací rozsah:

0 - 500 ppm